آغاز به کار سایت تجارت نفت

تجارت نفت

در جهان امروزی که تمام زندگی با موج تحول دیجیتال در حال دگردیسی است، نمی توان منکر اهمیت رسانه های دیجیتال در فرایند توسعه شد.تجارت نفت در روزهای نخستین سال نود و نه فعالیت خود را پیرامون موضوعات مرتبط با حوزه نفت و انرژی آغاز کرده است و امید دارد تا با حمایت مخاطبان فرهیخته خود بتواند نقش خود را در عرصه اطلاع رسانی نفت به خوبی ایفا کند.

تجارت نفت ارتباط با نخبگان، متخصصین و پژوهشگران این حوزه‌ را از وظایف اصلی خود می‌داند و معتقد است جدایی از این قشر فرهیخته، نقش رسانه و عملکرد آن‌ را حتی در صورت پرسر و صدا بودن، در حد "کف روی آب" تنزل خواهد داد. پس بر خود لازم می داند تا مقالات، یادداشت ها و خواست های بحق این گروه را به اطلاع عموم برساند.
یقینا تجارت نفت به قلم، دغدغه و مطالبات مخاطبین از دانشگاهیان، مدیران و کارمندان صنعت نفت در جهت بهبود روال این سایت و همچنین صنعت نفت و انرژی، احترام می‌ گذارد و دست آن ها را به گرمی می فشارد.